Patrik Lickfett Fastighetsmäklare AB är nyetablerat, men som grundare och vd kan jag falla tillbaka på 17 år inom branschen, där jag samlat erfarenhet och yrkeskunnighet hos ett flertal medelstora och större företag. De uppdrag jag har löst har gällt objekt av alla slag, från bostadsrätter inom tullarna till exklusiva villor och fritidshus. Även om jag specialiserat mig på Stockholms stad, har jag med framgång arbetat i kranskommuner som Täby och Lidingö, i skärgården och i andra delar av Sverige.
Under årens lopp har jag byggt upp ett stort kontaktnät grundat på ömsesidigt förtroende. Detta är av största vikt, inte minst när det gäller förmedling av bostadslån. Mitt mål har alltid varit att ta väl hand om kunden och skapa goda personliga relationer.